Henny Slokker en Jan de Groot krijgen Koninklijke Onderscheiding

Foto: gemeente Doesburg

DOESBURG – Henny Slokker en Jan de Groot ontvingen tijdens de jaarlijkse Lintjesregen een Koninklijke Onderscheiding uit handen van Burgemeester Loes van der Meijs – van de Laar. De onderscheiding vond plaats in de raadszaal van het stadhuis in Doesburg.

De gedecoreerden ontvingen hun onderscheiding als dank omdat zij zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.
Ondanks corona kon de traditionele lintjesregen dit jaar op de geplande datum, 26 april, door gaan. De gemeente Doesburg organiseerde een kleine maar feestelijke bijeenkomst met in achtneming van de coronamaatregelen. Niet alleen door corona was 2021 een bijzonder jaar. De burgemeester mocht dit jaar zelfs iemand benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In 2012 viel deze eer voor het laatst een Doesburger te beurt.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Lintjesregen Jan de Groot

Henny Slokker Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Henny Slokker is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau Henny Slokker zet zich bijna 20 jaar belangeloos in voor tal van organisaties. Zowel in zijn vorige woonplaats Blokzijl als in Doesburg. In Blokzijl was hij voorzitter en inspirator van de Kunstkring “De Verbeelding”, voorzitter van Comité Welzijn Ouderen Blokzijl, lid van de schaduwfractie D66 Blokzijl en bestuurslid van Plaatselijk Belang Blokzijl (PBB). In Doesburg is hij coördinator en woordvoerder van de Fleurigekade, voorzitter van Wijkraad Binnenstad Doesburg, penningmeester van stichting 4 en 5 mei Comité Doesburg, penningmeester van Hanzefeest Doesburg, vrijwilliger bij de wandelclub bij St. Elisabeth en de Hessegracht en bestuurslid van Vereniging van eigenaars Contre Escarpe. Maar ook buiten Nederland zet Henny Slokker zich in. Hij richtte, met financiële steun van vrienden en kennissen, een hulpverleningsproject op in het dorp Nsanvu in Oeganda. Daar werkte hij vier jaar lang met hart en ziel aan. Toen het project was afgerond, nam hij het initiatief om 40 kilometer verderop, in het dorp Kikyusa, een gelijksoortig project te starten.

J.H. de Groot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer J.H. de Groot is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jan de Groot is een bekend gezicht in Doesburg. Hij verricht al ruim 15 jaar vrijwilligerswerk. Zo was hij voorzitter van het directorium van de Sociëteit “De Harmonie”. Daar zat hij op een humorvolle manier vergaderingen voor, deed tal van klussen en was er een bindende factor. Voor de Stoelbroederschap Martinikerk Doesburg was hij voorzitter en betrokken bij onder meer de financiering voor de nieuwe verlichting en de presentatie vitrines in het kerkgebouw. Hij is secretaris van het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Angerlo Doesburg en mede verantwoordelijk voor het kerkgebouw en alle financiële aspecten daarmee verbonden. Ook hier voert hij tal van praktische klussen uit en zorgt hij voor het klein onderhoud. Daarnaast is hij voorzitter bij de Brantsen Stichting te Angerlo.

Cookieinstellingen