Martin Beijer ereburger van Doesburg 

Foto: gemeente Doesburg

DOESBURG – Zondag 25 april is Martin Beijer benoemd tot ereburger van Doesburg door burgemeester  Loes van der Meijs-van de Laar. Als blijk van waardering voor zijn jarenlange grote  sociale, maatschappelijke rol in Doesburg, reikte zij hem de Doesburgse erepenning en  de daarbij behorende oorkonde uit. 

Martin Beijer staat in Doesburg vooral bekend vanwege de vele functies die hij bekleed binnen  besturen en verenigingen. Zo is hij betrokken (geweest) bij de Gasthuiskerk, Stichting  Vestingstad Doesburg, Stichting Doesburgs Goed, Stichting Duurzaam Doesburg en de  Industriële Kring Doesburg. Hij is voorzitter van Stichting Vrienden van Huize St. Elisabeth en  de Hessegracht en de Rotary Doesburg. Ook is hij initiator van de Stichting Zilvermuseum in  Doesburg en ondersteunde hij het initiatief om ooievaarsnesten in uiterwaarden bij Doesburg te  plaatsen. Door zijn tomeloze energie wordt er nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan bij  het mogelijk maken van Doesburgse evenementen.  

Gemeente Doesburg bedankt Martin Beijer voor zijn inzet. Hij heeft ten volle een ereburgerschap van gemeente Doesburg verdiend. 

De erepenning van Doesburg werd voor het eerst uitgereikt in 1953, aan dr. J.H. van Heek voor  zijn inzet voor de restauratie van De Waag. De huidige penning is in 2007 ontworpen door  zilversmid en stadsgenoot Marcel Blok. Op de ene kant prijkt het wapen van de gemeente  Doesburg, op de andere kant staan in reliëf de vestingwerken gegraveerd. 

Cookieinstellingen