Een oriëntatiebaan om de ouderenzorg te ontdekken

Foto: Attent Zorg en Behandeling

REGIO – Veel mensen die in de zorg (gaan) werken weten al van jongs af aan dat ze voor deze sector gaan kiezen. Anderen worden geattendeerd op het werk in de zorg, doordat ze in aanraking zijn gekomen met de (ouderen)zorg door een naaste die bijvoorbeeld zorg nodig had.

Ook komt het voor dat men in het verleden voor een andere sector heeft gekozen, maar de zorg toch blijft lonken. De stap naar de zorg lijkt dan misschien te groot. Dankzij de oriëntatiebaan kunnen mensen zich toch op dit werkgebied oriënteren.

Het oriënteren

In deze tijd van het jaar waar tijd en ruimte is voor bezinning, terugkijken en goede voornemens biedt Attent Zorg en Behandeling mensen een kans om de ouderenzorg te ontdekken, door middel van de oriëntatiebaan. In een periode van maximaal drie maanden kan iemand zich oriënteren op het werken en leren in een verpleeghuis.

Na het doorlopen van de oriëntatiebaan hebben de medewerker en de zorgorganisatie meer zicht op de competenties, opleidingsmogelijkheden en inzetbaarheid van de medewerker. Hierdoor kan de zorgorganisatie de medewerker beter begeleiden naar een passende functie.

Starten op kleinschalige locaties

Begin 2020 wordt gestart met deze oriëntatiebaan op twee kleinschalige locaties, namelijk De Boomgaard in Rheden en De Hessegracht in Doesburg. De nieuwe medewerkers kunnen hier bijvoorbeeld helpen bij de werkzaamheden in de huiskamers. Dit biedt gelegenheid om te ontdekken of hij of zij zichzelf in een zorgsetting ziet werken.

Op deze locaties zijn in totaal maximaal 10 plekken beschikbaar, maar mogelijk starten uiteindelijk ook andere woonzorglocaties van Attent Zorg en Behandeling met deze oriëntatiebaan.

Ondersteuning van een buddy

Iemand die start met de oriëntatiebaan staat er niet alleen voor. Een ‘buddy’ neemt de begeleidingsrol op zich en zoekt afstemming met de zorg voor het programma. Zo wordt er een maatwerktraject samen met de nieuwe medewerker opgesteld, zodat diegene zich echt kan oriënteren in de zorg en kan ontdekken wat hij of zij leuk vindt om te doen.