Toneelvoorstelling over Vier eeuwen Remonstranten

Foto: Marijke Broekhuijsen

DOESBURG – Acteur en cultuurpedagoog Marijke Broekhuijsen speelt op zondag 14 april om 15.00 uur een vertelvoorstelling in de Gasthuiskerk te Doesburg, waarin zij actuele vragen en dilemma’s in onze tijd verkent.

Dat gebeurt met verhalen, geschiedenis en muziek. In een zoektocht deelt de verteller haar zorgen, reflecties en plezier. In het kader van de viering van ‘400 jaar Remonstranten’ in 2019, stelt het landelijk bureau deze voorstelling ‘Zit er nog rek in?’ beschikbaar aan remonstrantse gemeenten.

Vragen van alle tijden

Het ‘beroemd/berucht’ geworden conflict tussen Arminius en Gomarus ging in eerste instantie over de voorbeschikking. Heeft God alles voorbeschikt of heeft de mens invloed op zijn eigen leven? Predestinatie lijkt een gedateerd onderwerp, maar wie de verhitte discussies volgt n.a.v. Swaab’s boek ‘ Wij zijn ons brein’ weet beter. Wij worstelen vandaag nog steeds met de vraag in hoeverre wij over een vrije wil beschikken. Of in hoeverre wij het resultaat zijn van toeval, milieu of genen?

In het 17e eeuwse conflict tussen Arminius en Gomarus schuilt nog een actueel thema. Aanhangers van Arminius waren ‘rekkelijk’, die van Gomarus ‘precies’. Wat betekent ‘rekkelijk’ nu, in een tijd van toenemende polarisatie, waarin de verworvenheden van de Verlichting ter discussie staan? Een urgente vraag anno 2019. Hoe kun je enerzijds sterk afwijkende opvattingen accepteren en waarderen, anderzijds opkomen voor waarden die jij essentieel acht voor een menselijke samenleving?

Zondag 14 april, 15.00 uur. Toegang gratis.

Kijk voor meer informatie op www.gasthuiskerkdoesburg.nl.