Watercafé: waterbeheer in Doesburg en omgeving

Foto: Corlene van den Camp

DOESBURG – Zomerse temperaturen in februari, midden in de winter; had u daar last van? Of van de droogte afgelopen zomer, met het veel te lage grondwater?

Dit soort veranderingen, de gevolgen voor het waterbeheer en wat we er samen aan kunnen doen, zijn het thema voor het watercafé dat Water Natuurlijk Rijn en IJssel op 16 maart organiseert in het kader van de verkiezingen voor het Waterschap. Het watercafé vindt plaats in het Arsenaal in Doesburg, Kloostertuin 15. Inloop om 14.00 uur; start lezing om 14.30 uur.

Waterbeheer wordt steeds belangrijker. Afgelopen zomer was lang en heet, watertekort dreigde en het sproeien met oppervlaktewater werd verboden. Maar in perioden met veel regen, lopen straten juist onder.

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de keuzes die de mate van overlast bepalen. Met de gemeente denken ze na over de capaciteit van het riool en ontkoppelen riool van regenwater afvoer. Hoe kunnen we als burgers dit probleem helpen oplossen? Tijdens het watercafé kan het publiek in gesprek met de kandidaten van Water Natuurlijk over mogelijke oplossingen.

Ook waterbeheer in het landelijk gebied komt aan de orde. Het waterschap moet de belangen dienen van landbouw en natuur. De biodiversiteit neemt in Nederland af, juist in Gelderland is de achteruitgang schrikbarend. Dilemma’s die dat oplevert zijn goed te zien in en rond het Hekenbroek, een van de natte bossen in de Achterhoek niet ver van Doesburg.

Het watercafé in Doesburg is onderdeel van de watertoer die de kandidaten van Water Natuurlijk houden door het werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel in de aanloop naar de waterschapsverkiezingen.

Iedereen is welkom bij het watercafé. Meer informatie en opgave via www.watertoer.nl.