Bomenkap De Ooi

Foto: nieuws.nl

DE OOI/DOESBURG – Zoals bij de direct omwonenden al geruime tijd bekend, wordt in de Ooi groot boomonderhoud uitgevoerd. Het snoeiwerk is inmiddels bijna gereed, volgens plan worden er binnenkort 40-50 bomen omgezaagd.

De redenen variëren van onvoldoende mogelijkheden op deze locatie verder te groeien tot andere bomen hinderen verder te groeien.

Overlast door werktuigen

De forse Populieren aan de vijver bij de Forsythiastraat en de Koppelweg 22 worden binnenkort gekapt. Hiervoor is zwaar materiaal nodig en mogelijk worden enkele straten tijdelijk afgesloten voor verkeer. Direct omwonenden worden hierover geïnformeerd per brief. Overlast wordt zo veel mogelijk beperkt. De populieren worden op deze locaties vervangen door nieuwe bomen.

Voetpad naast de school Horizon De Ooi

Het voetpad tussen de Begoniastraat en het Van Tuylplein, naast Horizon De Ooi, wordt aangepakt. Het voetpad wordt versmalt en het asfalt wordt vervangen voor tegels. Hierdoor komt er meer ruimte voor beplanting. Er komen ook extra bomen. Om het optisch mooier te maken worden de 5 bestaande berken vervangen voor circa 8 nieuwe bomen. Deze werkzaamheden starten in 2019.

Dunning van bomen aan de Koppelweg / Oude IJssel gaat niet door

Er hangen tijdelijk vleermuiskasten in de strook bomen langs de Oude IJssel. Zodra deze verwijderd kunnen worden, wordt opnieuw gekeken naar het dunnen van de bomen aan de Koppelweg.

Vragen?

Voor vragen of meer informatie over de werkzaamheden bel (0313) 48 13 92 of mail Tjeerd Broersma.

(Bron: gemeente Doesburg)