Gewijzigde afvalinzameling in Doesburg

Foto: Marcel Oosterwijk on Foter.com CC BY-SA

DOESBURG – Vanaf 1 januari 2019 brengt heel Doesburg restafval weg naar ondergrondse containers.

Minder restafval en meer hergebruiken: samen krijgen we het voor elkaar. Ook de papierinzameling verandert. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder restafval u overhoudt. Beter voor het milieu en uw portemonnee!

Restafval:

Vanaf 1 januari 2019 brengt heel Doesburg het restafval naar ondergrondse containers. Zo is dat al geruime tijd in het centrum en bij hoogbouw. Dit is tegen betaling. Er zijn 49 containers in Doesburg.

Op 18 locaties kunt kiezen of u een grote zak (60 liter voor € 2,60) of een kleine zak (30 liter voor € 1,30) wegbrengt naar de container. Daarnaast betaalt u per half jaar een vast tarief van € 67,75. Om het juiste bedrag te betalen, gebruikt u de milieupas. U kiest zelf welke klep u opent.

Overige inzameling:

Restafval is alleen afval dat niet onder het onderstaande valt:

Papier: Vanaf 1 januari doet u papier en karton in uw eigen papiercontainer of brengt het weg naar ondergrondse papiercontainers.

BEST: Met de groene BEST-tas zamelen we boeken, kleine elektrische apparaten, speelgoed en textiel huis-aan-huis in. De spullen mogen in goede of slechte staat zijn.

Gft: Groente-, fruit- en tuinafval (gft) kunt u kwijt in de groene container. Ook schillen en etensresten kunnen in de groene container. Composteerbare zakjes kunnen wel bij het gft, plastic zakken niet.

Glas: Lege glazen flessen en potten kunnen met dop of deksel in de glasbak.

Pmd: Pmd staat voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (zoals blikjes) en drankpakken. U doet ze in uw oranje container of in de speciale doorzichtige zak en zet ze eenmaal per drie weken gratis aan de weg. Of breng uw pmd naar de verzamelcontainer op het Recycleplein.

Recycleplein: Het Recycleplein op Den Helder heeft naast een betaald deel voor bijvoorbeeld grof huishoudelijk afval en hout ook een uitgebreid gratis deel. Op het gratis deel kunt u bijvoorbeeld elektrische apparaten, frituurolie, harde kunststoffen, klein chemisch afval, luiers, papier, piepschuim, pmd en textiel gratis kwijt.

Uitzonderingen:

De nieuwe manier van inzamelen heet ‘Diftar’ en geldt voor alle huishoudens in Doesburg, behalve voor:

  • Buitengebied (inzameling op maat: aanmelden)
  • Mensen die zelf niet kunnen wegbrengen (Wmo)
  • Kwijtschelding voor mensen met onvoldoende inkomsten

Hoe werkt het?
U betaalt afvalstoffenheffing aan de gemeente Doesburg. De gemeente dekt hiermee de kosten van de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval door Circulus-Berkel. Ieder half jaar krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing. Naast dit vastrecht, betaalt u een bedrag per keer dat u de container aanbiedt of restafval in de ondergrondse container doet.

(Bron: gemeente Doesburg)