Subsidie en ondersteuning voor leuke langdurige buurtinitiatieven

REGIO – Wie samen met minimaal vier andere bewoners activiteiten voor een groep buurt-, wijk- of dorpsgenoten wil organiseren, kan nu aanspraak maken op subsidie en ondersteuning van de provincie Gelderland.

Het moet dan gaan om activiteiten die over een langere periode plaatsvinden, zoals samen koken voor ouderen of samen bewegen. Hiermee wil de provincie Gelderland de leefomgeving beter laten aansluiten bij de wensen van de bewoners én hun onderlinge verbondenheid versterken.

Voldoet een initiatief aan de voorwaarden (lees meer hierover op leefbaarheid.gelderland.nl), dan kan het in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal 75 procent van de kosten die worden gemaakt om de activiteiten mogelijk te maken. Het subsidiebedrag ligt tussen €10.000 en €25.000.

Ook wanneer een initiatief niet in aanmerking komt voor subsidie is het interessant om contact op te nemen met de provincie. Dan kan mogelijk wel gebruikgemaakt worden van ondersteuning door de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. Dit is ook de organisatie waarmee het gesprek kan worden aangegaan over de subsidieaanvraag voor het buurtinitiatief.

Hulp van de Leefbaarheidsalliantie

Via [email protected] kun je kosteloos bij hen terecht voor:

  • Advies over je plan en het uitwerken ervan
  • Contact met mensen die vergelijkbare plannen hebben
  • Hulp bij het aanvragen van subsidie

Ook organiseert de alliantie trainingen en workshops voor initiatiefnemers. In de folder van de alliantie vind je meer informatie en contactgegevens.

Subsidie van de provincie

Daarnaast steunt de provincie jou mogelijk met subsidie! Kijk hier of jouw initiatief daarop kans maakt en hoe het aanvragen werkt.

Inspirerende voorbeelden

Kun je inspiratie gebruiken of wil je in contact komen met andere initiatiefnemers? Op de initiatievenkaart vind je alle gesubsidieerde bewonersinitiatieven. Je vindt hier ook initiatieven die niet in aanmerking komen voor subsidie, maar advies van de Leefbaarheidsalliantie hebben gehad. Inspirerend zijn ook de interviews met succesvolle initiatiefnemers.