Werkzaamheden Traverse Dieren komende tijd

Foto: Traverse Dieren

DIEREN/SPANKEREN – zoals u allen weet wordt er nog steeds gewerkt aan de wegen bij Traverse Dieren, buiten dat de tunnelbak in de avond- en nachtelijke uren afgesloten is zullen er ook nog andere werkzaamheden plaats gaan vinden.

Werkzaamheden bij kruispunt Kanaalweg / Spankerenseweg / Edybrug

De Kanaalweg (N786) ter hoogte van het kruispunt met de Spankerenseweg is vanaf vrijdag 10 augustus (19:00 uur) tot vrijdag 24 augustus (17:00 uur) afgesloten voor alle verkeer; er zijn alternatieve routes.

Doorgaand verkeer richting Spankerenseweg vanaf de N786 (Kanaalweg) en van en naar Arnhem / Apeldoorn wordt omgeleid. Om veiligheidsredenen geldt de afsluiting voor alle verkeersdeelnemers. De afsluiting valt precies in de zomervakantie waardoor er minder hinder is voor de Dierenaren, mensen uit Doesburg en ook uit gemeente Brummen. Na openstelling van het kruispunt zijn de werkzaamheden aan de nieuwe brug over het Apeldoorns kanaal afgerond. Spankeren is via deze brug weer bereikbaar.

Alternatieve routes

Er zijn alternatieve routes ingesteld (zie het onderstaande kaartje). Het doorgaande verkeer richting Zutphen en Arnhem volgt de omleidingsroute via de N786-Imboslaan-Harderwijkerweg. Het doorgaande verkeer richting Eerbeek en Apeldoorn volgt de omleidingsroute via de Harderwijkerweg-Imboslaan-N786. Het centrum van Dieren is vanuit Arnhem en Zutphen bereikbaar via de route Harderwijkerweg en Wilhelminaweg. Fietsers en voetgangers worden omgeleid. Gele borden geven de omleidingsroute aan.

Afsluiting Kanaalweg & Spankerenseweg

Bedrijven

Bedrijven aan de Spankerenseweg blijven bereikbaar via de Wilhelminaweg, Lindegas en bedrijventerrein Rinaldostraat blijven bereikbaar via de N786 (Kanaalweg) en bedrijventerrein Kanaal 1 & 2 blijven bereikbaar via de omleidingsroute Harderwijkerweg-Imboslaan-N786.

De afsluiting is nodig om de werkzaamheden aan het kruispunt Kanaalweg (N786) / Spankerenseweg en de aansluiting op de nieuwe brug over het Apeldoorns kanaal af te ronden. De aannemer brengt de toplaag en de wegbelijning aan. Daarnaast worden onder andere ook een verkeerslichteninstallatie aangebracht.

Informatie hulpdiensten

De hulpdiensten zijn vooraf over de afsluiting geïnformeerd.

Werken aan de weg

Werken aan de weg kan niet zonder overlast. Er wordt zoveel mogelijk gedaan om de overlast te beperken. Iedereen wordt dringend verzocht zich aan de omleidingsroutes te houden en de snelheid te matigen. Dit is veiliger voor weggebruikers én wegwerkers. Het volgen van officiële omleidingsroutes draagt ook bij aan het voorkomen van overlast voor omwonenden.

Traverse Dieren

In Traverse Dieren werken provincie en gemeente aan het verbeteren van de doorgaande weg zodat er minder files komen. Het gehele gebied rond het station wordt verbeterd en veiliger gemaakt. Dit heeft een grote impact op Dieren en de inwoners en betekent ook voor automobilisten dat zij zich moeten aanpassen. Weggebruikers moeten gebruik maken van alternatieve routes. En dat is soms even wennen. De provincie en de gemeente werken nauw samen om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Werken aan de weg kan echter niet zonder verkeershinder. Wegwerkzaamheden zijn altijd van tijdelijke aard. Je houden aan de alternatieve routes betekent bijdragen aan verkeersveiligheid en verminderen van hinder voor de omgeving.