Gruwelijke Doesburgse Hanzedag

DOESBURG – De historische binnenstad van Hanzestad Doesburg is op zaterdag 9 juni 2018 voor de tiende keer het decor geweest voor een groots middeleeuws festijn, de Hanzedag.

Honderden figuranten, straattoneel en muziek

Bezoekers gingen terug naar de middeleeuwen zoals op elke Hanzedag op de tweede zaterdag van juni. Honderden figuranten in middeleeuwse kledij schuifelden door de straten. Er was straattoneel en muziek. Van 11.00 tot 18.00 uur vormde de binnenstad het decor voor oude ambachten, levende have, marktstalletjes, kampementen en andere middeleeuwse taferelen.

Gruwelijk Doesburg

In voorgaande jaren stonden steeds positieve, “lieve” thema’s centraal, zoals afgelopen jaar het thema “Verbroedering”. Maar de middeleeuwen kenmerkten zich natuurlijk vooral door een armoedig en zwaar dagelijks leven voor het grootste deel van de bevolking, grote macht van kerk en adel en niet te vergeten: afschuwelijke straffen voor o.a. diefstal en overspel. Daarom was dit jaar gekozen voor het thema “Gruwelijk Doesburg” om naast de vrolijkheden ook eens wat meer van die andere kant te laten zien.

Klik op de bovenste foto voor meer foto’s.