Gemeente Doesburg zoekt vrijwilligers voor een cultuur platform

Foto: rheden.nieuws.nl

DOESBURG – Gemeente Doesburg is op zoek naar vrijwilligers voor het op richten van een Cultuur platform.

De gemeenteraad van de gemeente Doesburg heeft op 30 maart 2017 ingestemd met de Cultuurnota ‘Slim verbinden’’. Met dit cultuurbeleid wordt ingezet op het versterken van drie waarden:

  1. Het koesteren en versterken van de lokale identiteit;
  2. Het belang van de sociale en educatieve waarde van cultuur versterken;
  3. De economische waarde van cultuur ontwikkelen.

Een platform Cultuur zorgt voor de juiste balans in kwaliteit, kwantiteit en planning in het cultuuraanbod van Doesburg. Culturele activiteiten worden samengebracht waardoor meerwaarde ontstaat. Kleine typische Doesburgse initiatieven die de lokale identiteit versterken kunnen financieel worden ondersteund door middel van een subsidie.

Het platform Cultuur geeft advies over de toekenning van deze subsidies.

Wat zijn o.a. de taken van het platform?

  • De inhoudelijke afstemming van culturele activiteiten;
  • Het samenbrengen van culturele activiteiten;
  • Het beoordelen van subsidieaanvragen voor culturele activiteiten;
  • Het aanspreekpunt zijn voor vragen aan en over de culturele sector in Doesburg.

Het platform Cultuur bestaat uit vijf vertegenwoordigers uit het culturele werkveld van Doesburg namens de musea, de muzieksector, de historische organisaties, de culturele podia en de kunstenaarssector. Het platform komt vier keer per jaar bijeen en wordt ondersteund door een cultuurmakelaar. Het gaat om een (onbezoldigde) vrijwillige functie. Alle informatie is ook te vinden in de Cultuurnota Doesburg 2017-2020 ‘Slim verbinden’ (zie  deze pagina).

Ben je geïnteresseerd?
Mail dan uiterlijk 11 december 2017 een korte motivatie, een beschrijving van je culturele ervaring en eventueel je CV naar [email protected].

Je motivatie wordt beoordeeld door de selectiecommissie platform Cultuur. Ze stellen het op prijs als je jouw motivatie mondeling komt toelichten. Deze gesprekken vinden half december plaats vanaf 19.00 uur in het Stadhuis van Doesburg.