Nieuwe Centrummanager Doesburg benoemd

Foto: Gasthuiskerk Doesburg

DOESBURG – De binnenstad is belangrijk voor Doesburg. Een fijne binnenstad maakt  wonen en ondernemen in Doesburg aantrekkelijk en zorgt ook voor  bezoek aan de stad. Daarom is bijvoorbeeld de Stichting Centrum Belang Doesburg (SCBD) opgericht en is er een binnenstadcoördinator aangesteld.

Ondernemers, gemeente en provincie vinden het belangrijk om verdere stappen te zetten in die  samenwerking. Want ondanks dat het goed gaat met Doesburg zal de voorspelde economische  terugval als gevolg van de Coronacrisis kunnen leiden tot bijvoorbeeld meer leegstand. Ondernemen gaat bovendien veranderen. Veel meer consumenten hebben bijvoorbeeld de weg  online gevonden. Die moeten teruggewonnen worden. Hoe maak je de binnenstad voor hen  aantrekkelijk? Hoe wordt de positie van de binnenstad ook online sterk? De rol van de  binnenstad wordt steeds meer die van favoriete ontmoetingsplaats, met naast winkels allerlei  andere functies die belangrijk zijn voor de leefbaarheid en economie van de binnenstad en voor  Doesburg als geheel. 

Daarom heeft gemeente Doesburg in nauwe samenwerking met SCBD gebruik gemaakt van de  subsidieregeling ‘Intensivering Centrummanagement’ van provincie Gelderland. In de persoon  van Eduard Plate is daartoe voor een jaar een centrummanager benoemd om de SCBD te  ondersteunen. Hij heeft veel ervaring met die taak in andere plaatsen en was o.a. directeur van  de AKO boekenwinkels. Bovendien heeft hij een frisse kijk op zaken. Verbinding maken met de  ondernemers, vastgoed en gemeente is daarbij belangrijk. 

Eduard gaat in opdracht van SCBD samen met ondernemers, gemeente, vastgoedeigenaren en  andere betrokkenen aan het werk om de samenwerking en de binnenstad van Doesburg te  versterken. Met als doel een binnenstad waar je graag onderneemt en waar bezoekers graag naar toe gaan.

Cookieinstellingen