Exploitatievergunning Faya Foroe terecht ingetrokken door gemeente

Foto: Google Maps

DOESBURG – Burgemeester Loes van der Meijs – van de Laar van de gemeente Doesburg trok op 22 juli  2020 de exploitatievergunning van Faya Foroe aan de Meipoortstraat 26 in.

Zij nam dit  besluit op basis van een bestuurlijke rapportage van de politie. Uit de rapportage blijkt  dat de horecazaak een rol speelt in een georganiseerd drugscircuit. 

De ondernemer tekende bezwaar aan tegen het besluit. Dit bezwaarschrift is behandeld door een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Deze commissie concludeerde in zijn advies  dat het op 2 februari uitbracht, dat de burgemeester de vergunning terecht heeft ingetrokken. 

De feitelijke exploitatie bleek niet in overeenstemming te zijn met de daadwerkelijke exploitatie.  De constateringen in de rapportage van de politie zijn dermate ernstig dat de belangen van de  openbare orde, veiligheid, gezondheid en woon- en leefomgeving in het gedrang komen. 

Burgemeester Van der Meijs- van de Laar:

“Ik ben blij met de uitspraak van de bezwarencommissie. Uit de rapportage van de politie blijkt dat dat de ondernemer en zijn zaak betrokken zijn bij druggerelateerde activiteiten. Dat vind ik onacceptabel. De inwoners van Doesburg moeten zich veilig kunnen voelen. Voor dit type ondernemer is in Doesburg geen plaats.”

Cookieinstellingen