Samenwerking 18 gemeenten: Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Foto: Groene Metropoolregio

REGIO – Colleges van achttien gemeenten stemmen in met versterkte samenwerking regio Arnhem-Nijmegen. De colleges van B en W van 18 deelnemende gemeenten in deze regio hebben al op 6 oktober ingestemd met voorstellen om de samenwerking te versterken.

Met de naam Groene Metropoolregio kiezen de gemeenten voor een balans tussen groei en leefkwaliteit. De opgaven die samen de agenda vormen zijn gericht op kwalitatieve groei, circulaire duurzaamheid en een goede balans met behoud en versterking van de bijzondere leefomgeving die onze regio typeert.

Deelnemende gemeenten

Als de komende maanden ook de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten instemmen, start op 1 januari 2021 een nieuwe gemeenschappelijke regeling regio Arnhem-Nijmegen. Onder de naam Groene Metropoolregio wordt straks gewerkt aan vijf opgaven die samen de regionale agenda vormen.
De deelnemende gemeenten aan de versterkte regio zijn: Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen, Zevenaar.

De achttien colleges van B en W hebben op 6 oktober ingestemd met een drietal documenten: de visie Groene Metropoolregio, de gemeenschappelijke regeling (GR) regio Arnhem-Nijmegen inclusief het bedrijfsplan en de contouren van de regionale agenda. De contouren geven een eerste inzicht in de opgaven waar de regio straks aan gaat werken. Op dit moment worden deze opgaven nog verder uitgewerkt. De uitgewerkte opgaven worden dit najaar, samen met de visie en de GR, aan de gemeenteraden aangeboden.

Visie

Met de naam Groene Metropoolregio kiezen de gemeenten voor een balans tussen groei en leefkwaliteit. De regio manifesteert zich door het bijzondere karakter van het landschap en duurzaamheid die in haar DNA zit. De regio staat voor kwalitatieve groei, voor stedelijke ontwikkeling in balans met groene en ontspannen leefkwaliteit en voor het behouden en versterken van typische landschappelijke en culturele waarden.Groene Metropoolregio

Behoefte aan versterkte samenwerking

Lucien van Riswijk, burgemeester van Zevenaar en voorzitter van de stuurgroep, is blij met dit resultaat. “Het feit dat er een breed gedragen besluit van achttien colleges ligt, bewijst dat de behoefte aan een versterkte samenwerking groot is. Regiobreed wordt erkend dat de opgaven die er liggen grote urgentie hebben en alleen in gezamenlijkheid aangepakt kunnen worden,” aldus van Riswijk.

Legitimering

Naast meer slagkracht is een democratische legitimering van de samenwerking een belangrijke doelstelling van de versterkte regio. Sylvia Fleuren, wethouder in Berg en Dal en lid van de stuurgroep, ziet dat dit goed geborgd is in de plannen. Fleuren: “We creëren nadrukkelijk geen nieuwe bestuurslaag. Het werken aan de opgaven blijft een collegeverantwoordelijkheid en gemeenteraden kunnen besluiten over deelname aan een opgave. Ik denk dat we hiermee maximale flexibiliteit én transparantie organiseren.”

Provincie

Ook de provincie Gelderland is enthousiast over de versterkte samenwerking. Peter Kerris, provinciaal gedeputeerde met de regio Arnhem-Nijmegen in zijn portefeuille: “Fantastisch dat de regio deze samenwerking oppakt.  Er is een forse opgave om versneld woningen te bouwen en er liggen grote uitdagingen om duurzame energie op te wekken. Dat krijg je alleen samen voor elkaar. Als provincie zijn we blij met zo’n krachtige partner. Wij zijn vanaf het begin intensief betrokken geweest bij dit proces waarbij we de enorme potentie van de regio zien, met alle kansen en uitdagingen die daarbij horen. De doelen sluiten mooi aan bij die van de provincie, reden waarom we heel graag samen willen optrekken.” Mogelijk gaat dit samen met een financiële ondersteuning voor de regio voor de komende twee jaar. Gedeputeerde Staten hebben hiervoor een voorstel bij Provinciale Staten ingediend die hier later dit najaar over besluiten.

Profilering

Naast slagkracht en democratische legitimering is profilering een derde belangrijke reden om de handen ineen te slaan. Voorzitter van de stuurgroep Van Riswijk: “Door je als regio scherp te profileren, word je veel beter gezien in Den Haag en Brussel. We kiezen daarbij voor een profiel waarbij groei hand-in-hand gaat met een ontspannen leefkwaliteit en dat doen we onder de naam Groene Metropoolregio. Ook gaan we meer en beter samenwerken met maatschappelijke partners en het bedrijfsleven om onze gewenste doelen te bereiken.”

Meer willen weten?

Wie mee wil weten over de groene Metropoolregio kan de visie van Regio Arnhem Nijmegen lezen.

Cookieinstellingen