Duurzame en betaalbare warmte voor De Ooi uit de Oude IJssel 

Foto: gemeente Doesburg

DOESBURG – Het water van de Oude IJssel verwarmt in de toekomst mogelijk de huizen in de wijk De Ooi in Doesburg. Dat is het plan van Woonservice IJsselland, Liander, Waterschap Rijn & IJssel, wijkraad De Ooi en de gemeente Doesburg. 

Samen werkten zij aan een aanvraag voor een bijdrage van circa €4 miljoen uit het programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van het Rijk. 

De wijk De Ooi in Doesburg is uniek gelegen, pal naast de Oude IJssel. De warmte van de rivier is een duurzame bron om een warmtenet te voorzien van warmte, blijkt uit onderzoek van IF Technology. Om dit mogelijk te maken, diende de gemeente Doesburg een aanvraag in bij het Rijk voor een bijdrage aan dit project. Na de zomer wordt bekend of de aanvraag wordt gehonoreerd. Als alles loopt als gepland, zullen woningen en gebouwen in De Ooi voor 2028 aangesloten worden op een warmtenet. 

Doelstelling: betaalbaar en betrouwbaar 

Voorwaarde van alle partners om de aanvraag te doen, is dat huurders en woningeigenaren niet meer gaan betalen voor warmte dan nu. En dat er een betrouwbaar systeem voor warmtelevering komt. Voor de woningen betekent een warmtenet dat zij een warmte-afleverset krijgen die past in een standaard meterkast. Hierdoor zijn de aansluitkosten laag. De CV-ketel kan hierna het huis uit. 

Aanpak van proeftuin integraal én samen 

In dit project, de Proeftuin Aardgasvrije Wijk De Ooi, werken alle betrokken partijen samen onder de regie van de gemeente. Tijdens het proces worden alle wijkbewoners betrokken bij het uitvoeringsplan. Woonservice IJsselland betrekt haar huurders bij de aanpassing van de huurwoning. 

Wethouder Bollen: 

“We leggen verbindingen tussen inwoners en experts maar ook tussen het warmtenet en andere opgaven in De Ooi. Zo werken we samen naar een realistisch uitvoeringsplan waar bewoners goed mee kunnen leven. We zullen inwoners ook ondersteunen bij hele concrete zaken zoals een actie rondom het koken op inductie. Alleen wanneer bewoners soepel kunnen over stappen op een betrouwbaar warmtenet, is het plan succesvol. De Proeftuin in De Ooi is een van de eerste grootschalige duurzame projecten in Doesburg die voortkomen uit het duurzaamheidsprogramma Doesburg Energieneutraal 2050. Het is een bijzonder traject binnen Doesburg maar zeker ook daarbuiten. De kennis en ervaring die wordt opgedaan, zal op termijn de andere wijken in Doesburg helpen om ook te verduurzamen.” 

Meer informatie over het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is te vinden op: https://aardgasvrijewijken.nl/default.aspx.

Cookieinstellingen