Verruiming openingstijden voor het Recycleplein Doesburg

Foto: gemeente Doesburg

DOESBURG – Na een digitale enquête onder inwoners is ervoor gekozen om per 1 juli 2020 de openingstijden van het Recycleplein te verruimen.

Sinds jaar en dag is het recycleplein geopend van dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en op de zaterdag van 09.00 tot 12.00 (met uitzondering van de eerste zaterdag van de maand en op feestdagen). Regelmatig geven inwoners aan behoefte te hebben aan ruimere openingstijden.

Ook voor inwoners Rheden

Vanaf 1 juli 2020 maken ook de inwoners van de gemeente Rheden gebruik van het recycleplein in Doesburg. Het aantal bezoekers zal daardoor de komende jaren met naar verwachting 20.000 toenemen. Ook voor een veilige en efficiënte bedrijfsvoering is het noodzakelijk om de openingstijden te verruimen.

Peiling

Om te peilen aan welke openingstijden behoefte was, is een enquête uitgezet onder de inwoners van Doesburg. Deze heeft van 23 maart tot 8 april opengestaan. Tot de keuzemogelijkheden behoorden twee avondopenstellingen tot 19.00. Dit om inwoners de mogelijkheid te geven om ook na werktijd afval/grondstoffen naar het recycleplein te brengen.

In totaal waren er 193 reacties.

Alle respondenten kozen ervoor om het recycleplein op de zaterdag de hele dag geopend te hebben. De openingstijden di – vrij van 12.00 tot 17.00 uur hebben de meeste stemmen gekregen. Ook heeft een groot aantal respondenten aangegeven een voorkeur te hebben voor twee avondopenstellingen. Daarbij heeft de combinatie donderdag en vrijdag de voorkeur. Wethouder Birgit van Veldhuizen is blij met de verruiming van de openingstijden: “Wat fijn om nu gehoor te kunnen geven aan de veel gehoorde wens om vaker bij het Recycleplein terecht te kunnen.”

De nieuwe openingstijden zijn:

  • Dinsdag 12.00 – 17.00 uur
  • Woensdag 12.00 – 17.00 uur
  • Donderdag 12.00 – 19.00 uur
  • Vrijdag 12.00 – 19.00 uur
  • Zaterdag 09.00 – 16.00 uur