Tegemoetkoming Doesburgse ondernemers online aan te vragen 

Foto: Foter.com

De Coronacrisis raakt iedereen. Ondernemers in Doesburg voelen dit ook. Het gemeentebestuur van Doesburg wil haar ondernemers zo goed mogelijk ondersteunen in deze moeilijke tijd en werkte daarom de maatregel Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers vroegtijdig uit. 

Ondernemers kunnen nu al via een formulier op de website van de gemeente deze maatregel aanvragen. 

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers is onderdeel van het pakket maatregelen dat de Rijksoverheid op 17 maart aankondigde. De Rijksoverheid deelde de uitwerking van deze maatregelen nog niet met gemeenten. Toch kiest Doesburg er voor om de aanvraag al wel aan te bieden. Doel is om tot een snelle afhandeling van de aanvragen te komen ten gunste van de ondernemers. 

Bereikbaarheid 

Alle informatie voor ondernemers rondom het coronavirus is te vinden op www.doesburg.nl/coronavirus-en-doesburgse-ondernemers. Ondernemers die vragen hebben over hun financiële situatie of een medewerker van de gemeente willen spreken kunnen iedere ochtend tussen 9.00 en 12.00 uur bellen naar het nummer 0313 -481342.