Veel minder restafval in Doesburg

Foto: Marcel Oosterwijk on Foter.com CC BY-SA

GEMEENTE DOESBURG – Inwoners van Doesburg hebben in 2019 alle landelijke doelstellingen op het gebied van afval ruimschoots behaald. De Hanzestad heeft 50 kg minder restafval per persoon in 2019 weggebracht. Gemiddeld werd er maar 1 keer in de 3 weken een zak restafval aangeboden.

In 2019 is in Doesburg gestart met gespiegeld inzamelen. Inwoners brengen hun restafval zelf naar de ondergrondse containers in de buurt. Met een pasje kan hier de zak restafval, tegen betaling achteraf, worden aangeboden.

Het nieuwe recycleplein, de realisatie van drie milieustraatjes en een goede gemeentelijke dekking met ondergrondse containers moeten bijdragen aan een betere afvalscheiding en minder restafval. Deze doelen zijn ruimschoots gehaald.

Betere afvalscheiding

Het gespiegeld inzamelen heeft het verwachte resultaat opgeleverd. In 2019 hebben de inwoners van Doesburg meer waardevolle grondstoffen gescheiden en is de hoeveelheid restafval substantieel afgenomen. Van 132 kg in 2018 naar 84 kg in 2019. Dit voldoet aan de landelijke doelstelling van 100 kg per persoon per jaar.

Inwoners van Doesburg zijn hun afval in 2019 beter gaan scheiden en hebben een scheidingspercentage van 78% weten te bereiken. Hiermee voldoen zij aan de landelijk scheidingsdoelstelling van 75%.

Minder aanbieden restafval

In 2019 hebben de inwoners van Doesburg 89.676 keer een zak met restafval bij een ondergrondse container aangeboden. Met ± 5.250 huisaansluitingen betekent dit de Doesburgse inwoners gemiddeld slechts één keer in de drie weken een zak met restafval bij een ondergrondse container aanbieden.