Begroting Doesburg 2020: Veel aandacht voor leefbaarheid 

Foto: gemeente Doesburg

Doesburg heeft een uitdagende begroting voor 2020. Er worden forse investeringen door de gemeente gedaan. Hiervoor wordt een deel van de Algemene Reserve gebruikt. De aandacht gaat daarbij uit naar de leefbaarheid van en voor de inwoners, de ondernemers en de bezoekers van Doesburg.

Doesburg is financieel gezond en dat biedt ruimte om vanuit de Algemene Reserve geld te besteden aan zaken die de leefbaarheid verder ten goede komen. De aandacht gaat de komende periode daarom uit naar de herinrichting van de Vitale Binnenstad, Naar Buiten in Beinum, het centrumplan voor Beinum, duurzaamheid en de gemeentelijke accommodaties. 

Net als veel andere gemeenten, kampt Doesburg ook met stijgende uitgaven op het gebied van jeugd, duurzaamheid, WMO en afval. Om de begroting ook voor de lange termijn sluitend te krijgen, stelt het college diverse maatregelen voor. Zo wordt er bezuinigd op een aantal posten (o.a. bibliotheek, economisch stimuleringsbeleid, Algemeen maatschappelijk werk), en worden een aantal belastingen verhoogd. De exacte bedragen van de heffingen (bv afval) worden in december vastgesteld. 

De infographic ‘Begroting 2020 in één oogopslag’ geeft informatie over de exacte inkomsten en uitgaven in 2020. 

Kijk voor meer informatie ook op: https://doesburg.begrotingsapp.nl/programmabegroting-2020-2023/.