College kiest model voor de binnensporten van Doesburg

Foto: Sporthal Beumerskamp Doesburg

DOESBURG – De binnensportaccommodaties in Doesburg zijn onderzocht op bruikbaarheid voor de toekomst. De verantwoordelijke bureaus hebben sporthal Beumerskamp, gymzaal Armgardstraat en gymzaal Wilgenstraat betrokken bij dit onderzoek.

Nieuwe sporthal Beinum

Het college van B&W spreekt haar voorkeur uit richting de raad voor het zogenaamde hybride model. Dit model houdt in dat er een nieuwe sporthal komt binnen het stedenbouwkundig ontwerp voor het centrumplan Beinum. Daarnaast wordt gymzaal Armgardstraat na realisatie van de nieuwe sporthal afgestoten. Tot die tijd blijft deze gymzaal in gebruik. De gymzaal aan de Wilgenstraat blijft voorlopig bestaan. De raad bepaalt uiteindelijk op 31 oktober of dit scenario daadwerkelijk doorgang vindt.

Sporthal Beumerskamp is sinds jaren de plek waar voor een groot deel de binnensporten in Doesburg beoefend worden. Daarnaast worden de gymzalen Armgardstraat en Wilgenstraat veel voor binnensport, bijvoorbeeld door scholen, benut. Sporthal Beumerskamp is toe aan een grondige renovatie. Het gebouw is niet duurzaam en qua uiterlijk niet passend binnen het centrum van Beinum. Dit was aanleiding voor het grote onderzoek.

Wethouder Birgit van Veldhuizen vindt het hybride model een logische keuze: “In de ruimtelijke structuurvisie is centrum Beinum als aandachtspunt benoemd en door hier een nieuwe sporthal in te passen, garanderen we ook op dit gebied de toekomstige leefbaarheid in de wijk. Diverse inwoners hebben aangegeven graag de sporthal in de wijk te behouden. Onderzoek wees uit dat er ook geen andere geschikte locatie is, dus nieuwbouw in Beinum lijkt een logische keuze.”

Behoefte sporthal blijft ondanks krimp bestaan

Uit het onderzoek is gebleken dat de behoefte aan de sporthal ook in de toekomst blijft. Ook wijst het onderzoek uit dat de gymzalen optimaler benut kunnen worden. Het hybridemodel gaat uit van een nieuwe sporthal en het effectiever benutten van gymzaal Wilgenstraat. Dit betekent dat gymzaal Armgardstraat wordt afgestoten. Voor de schoolgym worden oplossingen in de vorm van vervoer in een later stadium verder uitgewerkt.

Op 9 oktober worden de scenario’s en de keuze van het college gepresenteerd in de commissievergadering. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad op 31 oktober een beslissing.