Koninklijke onderscheiding voor Wybo Masselink, Rob Kamerbeek en Aart van Veen

Foto: rheden.nieuws.nl

DOESBURG – Aart van Veen, Rob Kamerbeek en Wybo Masselink kregen vandaag een Koninklijke Onderscheiding voor hun grote inzet voor de Doesburgse samenleving. Namens koning Willem-Alexander benoemde burgemeester Loes van der Meijs hen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Aart van Veen

Aart van Veen ontvangt als inwoner van Doesburg een Koninklijke onderscheiding voor het verlenen van mantelzorg. Zijn inspanningen zijn niet van de lucht. Het is 30 jaar geleden dat zijn vrouw bijna volledig invalide raakte. Vanaf het begin is meneer van Veen nauw betrokken bij het wel en wee van zijn vrouw. Toen bleek dat genezing niet mogelijk was, gaf meneer van Veen zijn baan als chef-slager bij de Coöp op om zijn vrouw fulltime thuis te verzorgen. Een bovenmenselijke taak die door zijn omgeving zeer wordt gewaardeerd. Naast zijn zware taak als mantelzorger was hij ook 15 jaar als vrijwilliger bestuurslid van de begraafplaats Ellecom.

Aart van Veen

Rob Kamerbeek

Rob Kamerbeek heeft ruim 20 jaar vrijwilligerswerk verricht en is een man waar mensen op kunnen rekenen. Onder het motto: ‘het komt allemaal goed’ verzette hij grote bergen werk in Doesburg. Hij begon in 1996 als chauffeur op de Plusbus Doesburg. Tot 2008 maakt hij vele ritten. In deze periode was hij ook actief bij de Stichting Welzijn Ouderen Doesburg (SWOD) bij de aanleg en onderhoud van het personen- alarmeringssysteem. Van 2013 tot 2017 werkte hij in zorgcentrum De Hessegracht. Daar werd hij zeer gewaardeerd door cliënten en medewerkers. Voor familieleden van cliënten was hij een vertrouwd gezicht. Van 2014 tot en met 2018 was hij vrijwilliger bij Cultureel Centrum Gasthuiskerk Doesburg. Daar was hij bijna dagelijks aanwezig. Hij assisteerde bij diverse voorkomende werkzaamheden met veel toewijding en plezier.

Rob Kamerbeek

Wybo Masselink

Wybo Masselink is een betrokken mens. Hij werkte jaren voor de Arbo Unie en later voor het instituut voor arbeidsomstandigheden in Amsterdam. Naast zijn betaalde baan zette Wybo Masselink zich jarenlang in als vrijwilliger voor Doesburg. Van 1986 tot 2010 was hij actief bij de PvdA Doesburg. In de beginjaren als voorzitter van de groslijstcommissie gemeenteraadsverkiezingen. Vanaf 2002 was hij diverse jaren betrokken bij de collegevorming na gemeenteraadsverkiezingen en ook altijd op de achtergrond actief als klankbord. Van 1989 tot 2000 was hij namens de gemeente Doesburg lid van het dagelijks bestuur van Stichting maatschappelijk dienstverlening “de Liemers”. Ook was hij in deze periode bestuurslid van de Stichting voorzieningenfonds “de Liemers”. De laatste jaren lag de nadruk op reorganisatie, fusie en privatisering wat uitmondde in de Stichting Thuiszorg Midden Nederland, waar hij tot 2009 lid van de raad van Toezicht bleef. Begin jaren ‘80 was hij lid van het Algemeen bestuur stichting Welzijn Ouderen te Doesburg. Ook was hij van 2013 tot heden betrokken bij en vanaf 2016 bestuurslid van de Gestichten van Weldadigheid Doesburg. Hij had een grote inbreng in het moderniseren en professionaliseren van de organisatie. Hij was voorzitter van het bouwteam voor de

“Buitenhof”, een nieuw appartementencomplex voor senioren. En in 2016 nam hij het initiatief tot de werkgroep Retourtje Doesburg, die zich inzetten om de gevelplastieken van de Doesburgse kunstenaar Jan Homan een plek te geven in de openbare ruimte.

Wybo Masselink