Gemeente Doesburg bereikt meer mensen met laag inkomen

Foto: Foter.com

DOESBURG – De gemeente Doesburg voerde een armoedemonitor uit om het effect meten van het in 2017 vastgestelde ‘Minimabeleid’ te meten. Uit de armoedemonitor blijkt dat meer mensen met een laag inkomen gebruik maakten van de Doesburgse minimaregelingen.

Ook blijkt dat de gemeente Doesburg een breed aanbod aan regelingen heeft waardoor zowel gezinnen, kinderen als ouderen gebruik kunnen maken van het minimabeleid. De gemeente Doesburg zal daarom de komende jaren het beleid voort zetten en extra inzetten op ondersteuning bij beginnende schulden.

Gemeente bereikt meer kinderen uit armoedegezinnen

In 2016 waren er in Doesburg 563 minimagezinnen met een inkomen tot 110% van het sociaal wettelijk minimum. Dit aantal daalde in 2018 naar 540 gezinnen. Daarnaast zijn er meer kinderen uit armoedegezinnen in beeld, namelijk 252 in 2018 vergeleken met 225 in 2016. Hierdoor is het gebruik van het Jeugdfonds sport en cultuur, de bijzondere bijstand en Stichting Leergeld gestegen. Met name het bereik van Stichting Leergeld valt op. Deze ligt op 80%. Landelijk ligt het gemiddelde bereik op 50 a 60%.

Werken blijft lonend

De onderzoekers maakten ook een inkomenseffectrapportage 2019. Deze laat zien dat mensen die werken een langere periode gezien meer te besteden hebben en beter rond kunnen komen dan mensen in de bijstand. Dit geldt met name voor alleenstaanden en alleenstaande ouders. Regelingen van de gemeente dragen bij aan het inkomen van minima, maar landelijke regelingen zoals huur- en zorgtoeslag hebben het grootste effect op het inkomen.

Ondersteuning bij schulden

15% van de minima in Doesburg heeft nu of in het verleden te maken gehad met schulden. Wethouder Ellen Mulder: “Ik ben tevreden over het beleid zoals het er ligt. We hebben stappen gemaakt. We gaan zetten nu in op het voorkomen dat mensen in de financiële problemen raken.” Daarnaast wil de gemeente informatie nog duidelijker maken voor alle burgers. Dit door bijvoorbeeld brieven en ander voorlichtingsmateriaal nog gebruiksvriendelijker te maken.