Spreekrecht inwoners uitgebreid tijdens commissievergaderingen

Foto: gemeente Doesburg

GEMEENTE DOESBURG -Tijdens commissievergaderingen kunnen inwoners al jaren gebruik maken van hun spreekrecht. In vijf minuten kan men dan, na aanmelding bij de griffier, zijn of haar mening verkondigen over een onderwerp op de agenda richting de commissieleden. Vervolgens hebben de raadsleden de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen.

Deelnemen aan debat

Er is besloten dit spreekrecht uit te breiden en insprekers in de tweede termijn tijdens de bespreking van het onderwerp ook de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan het debat / de discussie. Op deze wijze hoopt de gemeenteraad (de mening van) de inwoners van Doesburg beter te kunnen horen.

Aanmelden

Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht over een bepaald onderwerp? Meld u dan aan voor de betreffende commissievergadering via (0313) 481 320 of [email protected].