Andere invulling ontmoetingsplek Grotenhuys

Foto: https://www.facebook.com/restaurantcambio

DOESBURG – De gemeente Doesburg heeft een ontmoetingsplek in Grotenhuys. Circulus-Berkel gaf daar de afgelopen 3 jaar invulling aan met een keuken. Deze invulling is financieel niet haalbaar gebleken.

De gemeente en Circulus-Berkel vonden na intensief overleg geen oplossing voor de voortzetting van de samenwerking, deze stopt in de huidige vorm per april 2019.

Voortzetting van de ontmoetingsplek

De gemeente Doesburg vindt het belangrijk dat er een ontmoetingsplek blijft in Grotenhuys. Daarom onderzoekt de gemeente hoe deze binnen de financiële kaders ingevuld kan worden. Het college spreekt met de bewoners van Grotenhuys om te horen wat de wensen en behoeften zijn zodat een passende nieuwe aanbieder gezocht kan worden.

Het college betreurt het dat de keuken in deze vorm niet voortgezet wordt. Maar is er van overtuigd dat we een goed alternatief aan kunnen bieden zodat mensen elkaar kunnen blijven ontmoeten.

Personeel

In de keuken werken medewerkers van Circulus-Berkel en een aantal inwoners zijn actief vanuit de Participatiewet. Circulus-Berkel en de gemeente Doesburg maken afspraken over hoe deze mensen zo mogelijk een nieuwe plek vinden