De visie van gemeente Doesburg op verkeer en parkeren in de Binnenstad

Foto: gemeente Doesburg

DOESBURG – Het doel van het project Vitale Binnenstad is om de leefbaarheid, verblijfskwaliteit en aantrekkelijkheid van Doesburg te behouden en te versterken. Dit zowel voor bewoners, ondernemers als bezoekers.

Naast de herinrichting van de Kloostertuin en het kernwinkelgebied is er binnen het project veel aandacht geweest voor verkeer en parkeren. Het college van B&W legt haar visie op verkeer en parkeren in de Vitale Binnenstad op 26 november voor aan de gemeenteraad van Doesburg.

In Doesburg zijn al decennia veel zorgpunten over verkeer en parkeren.

Het historische stratenpatroon is niet gemaakt en geschikt voor veel verkeersbewegingen en parkeerfaciliteiten. Toch is er steeds meer verkeer in Doesburg. Het Verkeersveiligheidsplan uit 1999 en de Parkeernota uit 2014 voldoen niet meer in het huidige tijdsbeeld. Bij diverse bijeenkomsten rondom de Vitale Binnenstad zijn de uitdagingen voor verkeer en parkeren uitvoerig aan de orde gekomen. De input van de inwoners in combinatie met die van de experts hebben geleid tot een visie op verkeer en parkeren verwoord in het boekje Vitale binnenstad in 8 stappen.

Onderdelen van de Vitale Binnenstad

Het ontwerp van het kernwinkelgebied bevat voor de drie winkelstraten o.a. vervanging en uitbreiding van riolering, een nieuwe inrichting van de openbare ruimte en de fysieke afsluiting van de binnenstad. Met input van de klankbordgroep verkeer en parkeren heeft adviesbureau Goudappel Coffeng het boekje Vitale binnenstad opgeleverd. Tussentijds is er vanwege de coronamaatregelen onverwachts ervaring opgedaan met de veelbesproken fysieke afsluiting van het kernwinkelgebied.

Visie in 8 stappen

De visie op de Vitale Binnenstad bestaat uit 8 stappen die de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van de binnenstad van Doesburg verbeteren. De toename in verkeersbewegingen en bezoekersaantallen leidt tot verkeersoverlast, opstoppingen, geluidsoverlast en problemen met parkeren voor bewoners. Met name in het zomerseizoen is het erg druk in de binnenstad waardoor onprettige en onveilige situaties ontstaan tussen automobilisten, fietsers, motorrijders, gebruikers van scootmobiels en rollators en voetgangers.

Sluipverkeer zorgt voor veel hinder en vrachtverkeer en bevoorradende voertuigen blokkeren regelmatig de rijbanen. De 8 stappen om de problemen aan te pakken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alle maatregelen worden nader toegelicht op www.doesburg.nl/vitalebinnenstad. Hieronder een korte weergave van de 8 stappen met daarbij het advies voor de fysieke afsluiting. De eerste 5 stappen gelden het hele jaar, de laatste 3 alleen tijdens een periode binnen het toeristenseizoen van 27 april – 30 september.

Vitale Binnenstad Doesburg - gemeente Doesburg

Cookieinstellingen