Ook in Doesburg met elkaar naar een schone en duurzame regio

Foto: Public Domain - Bram Vreugdenhil

Doesburg is onderdeel van de Regio Arnhem Nijmegen. Samen met 15 andere gemeenten, de provincie en 3 waterschappen werkt de gemeente aan een plan voor het opwekken van duurzame energie: de Regionale Energie Strategie (RES). 

Op 1 juni 2020 levert onze regio het eerste voorlopige concept bod in bij Het Rijk. Hierin staat wat al deze gemeenten als Regio in 2030 denken aan duurzame energie kunnen opwekken met zon- en windprojecten. Het Rijk legt dit bod bij die van de andere 29 regio’s in Nederland en beoordeelt of gezamenlijk de landelijke doelen gehaald worden. In het plan van deze regio zijn 4 zoekgebieden aangewezen waar het grootste deel van het bod gerealiseerd gaat worden. Gemeente Doesburg ligt niet in zo’n zoekgebied. Wel heeft de gemeente Doesburg een eigen ambitie en werkt eraan om in 2050 energieneutraal te zijn. 

Regionaal samenwerken aan klimaatdoelen

In Nederland gaan we steeds duurzamer om met energie. Ons land wordt schoner en stiller en we worden minder afhankelijk van olie en gaswinning. Zo zorgen we voor een betere toekomst voor ons en onze kinderen en werken we aan het tegen gaan van klimaatverandering. Ook Doesburg doet hier aan mee. Binnen de gemeente zelf, en ook in de regio. Want warmtebronnen of mogelijkheden door duurzaam elektriciteit of op te wekken, houden niet op bij de gemeentegrens. 

Doesburg wekt duurzame energie op 

Doesburg wil in 2050 energieneutraal zijn. Daarvoor is het nodig om als gemeente zelf duurzame energie op te wekken. Hoe en waar dat het beste kan willen we samen met inwoners en organisaties gaan bepalen. Vooraf gaan we eerst samen een afwegingskader maken. Hierin staat welke eisen we als samenleving stellen aan de komst van grootschalige opwek van duurzame energie. Daarnaast stimuleren we (gezamenlijke) initiatieven van inwoners rondom duurzame opwek in en om de stad. Zo mogelijk, verbinden we deze aan elkaar, bijvoorbeeld in een lokale energiecoöporatie. 

Wat kunt u zelf doen? 

U kunt ook zelf aan de slag. Het isoleren van een woning levert vrijwel direct een besparing op. Met zonnepanelen kunt u energie opwekken en uw energierekening behoorlijk verlagen. In september start er weer collectieve inkoop van isolatiemaatregelen en zonnepanelen. U kunt deze duurzame maatregelen aantrekkelijk financieren met de toekomstbestendig wonen lening van de gemeente Doesburg en de provincie Gelderland. Wilt u liever een advies op maat? Mail dan met [email protected] voor meer informatie. 

Hoe verder? 

Op 1 juni leverde Regio Arnhem Nijmegen het voorlopige concept bod in bij de Rijksoverheid. Tussen 1 juni en 1 oktober praten de gemeenteraden over dit voorlopige concept bod. Op 1 oktober is het concept bod klaar. Dan gaat de Rijksoverheid alle biedingen van de 30 RES- regio’s analyseren en optellen. Met de uitkomsten daarvan werkt de regio weer verder aan een definitief plan voor de regio. Deze moet uiterlijk 1 juli 2021 zijn vastgesteld door de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de waterschappen. Op dat moment is er sprake van een definitief bod voor de regio Arnhem Nijmegen. 

Willen we een duurzaam Doesburg?

Vragen over de RES of heeft u ideeën voor een duurzaam initiatief? Dan moeten we als samenleving er de schouders onder zetten. Dat gebeurt al op veel plekken. Heeft ú een goed duurzaam idee? Of heeft u vragen naar aanleiding van de RES of de ambities van Doesburg? Dan kunt u die vragen aan de gemeente stellen via [email protected]. Bij voldoende interesse, organiseren het een digitale bijeenkomst waar de vragen worden beantwoord en de ideeën besproken kunnen worden. 

Meer weten? 

Website RES Regio Arnhem Nijmegen: www.regioan.nl/res-regionale-energiestrategie/

Video ‘Wat is de Regionale Energiestrategie?’: