Matthijs de Jager nieuwe kinderburgemeester van Doesburg 

Foto: gemeente Doesburg

DOESBURG – Matthijs de Jager is de nieuwe kinderburgemeester van Doesburg. Hij werd gekozen uit 14 sollicitanten. Matthijs zal burgemeester Loes van der Meijs-van de Laar ondersteunen bij officiële gelegenheden en zal regelmatig overleg hebben met de burgemeester om de belangen van Doesburgse kinderen te behartigen. 

Op 20 februari 2020 om 19.00 uur wordt Matthijs tijdens de raadsvergadering officieel benoemd. 

Sollicitatieprocedure 

Aan de benoeming van de nieuwe kinderburgemeester van Doesburg ging een sollicitatieprocedure vooraf waarvoor kinderen zich konden opgeven. Alle kinderen werden uitgenodigd voor een gezamenlijk sollicitatiegesprek. Op basis van dit gesprek kozen de burgemeester en twee Doesburgse raadsleden de nieuwe kinderburgemeester. 

Kinderraad Doesburg 

Hoewel er maar één kinderburgemeester kon worden gekozen, was het voor alle sollicitanten een leuke dag. Zij werden uitgenodigd om deel te nemen aan de Doesburgse Kinderraad. De kinderraad is afgelopen jaar ingesteld en bestond uit 12 kinderen. Zij vergaderden drie keer en gaven het college en gemeenteraad verschillende adviezen mee. 

Kinderketen gemaakt door kinderen 

Bij een burgemeester hoort een keten. De keten van de kinderburgemeester is versierd met tekeningen van kinderen uit Doesburg. Iedere school leverde de mooiste tekening van de klas aan bij Jongerenwerk Doesburg. De kinderburgemeester krijgt het kinderketen aangeboden tijdens de officiële beëdiging.